IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Arch-Eco – Transformacje przestrzeni – przestrzeń dla zmian”

  • Cel konferencji: Wymiana doświadczenia naukowe studentów w ramach interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
  • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego działające przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
  • Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia: 25.05.2018 r. godzina 9:00
  • Miejsce obrad: sala Rady Wydziału Architektury, ul. Podchorążych 1, Kraków