IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Arch-Eco – Transformacje przestrzeni – przestrzeń dla zmian”

  • Cel konferencji: Wymiana doświadczenia naukowe studentów w ramach interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
  • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego działające przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
  • Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia: 25.05.2018 r. godzina 9:00
  • Miejsce obrad: sala Rady Wydziału Architektury, ul. Podchorążych 1, Kraków

„ŚCIEŻKA MOTO-SENSORYCZNA” – STUDENCKIE WARSZTATY PROJEKTOWE

„ŚCIEŻKA MOTO-SENSORYCZNA” – studenckie warsztaty projektowe  

Piątek – 15 grudnia 2017 godz. 9:00-17:00

Kraków, ul. Podchorążych 1

 

 

 

 

Cel warsztatów: Stworzenie koncepcji przestrzennych ścieżki moto-sensorycznej – miejsca dla przydomowego treningu w przestrzeni miejskiej – nowa forma rehabilitacji.Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych szkół wyższych.  

Temat warsztatów:   „Ścieżka moto-sensoryczna. Nowa forma rehabilitacji”

Prowadzenie warsztatów: dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt , dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

Read more

Budka na książki – konstrukcja prototypów

WARSZTATY STUDENCKIE „BUDKA NA KSIĄŻKI – KONSTRUKCJA PROTOTYPÓW

 „BUDKA NA KSIĄŻKI” – KONSTRUKCJA PROTOTYPÓW – WARSZTATY STUDENCKIE

 Cel warsztatów:

 Wskazanie sposobów realizacji idei wymiany książek na terenie osiedli podlegających programowi rehabilitacji zabudowy blokowej miasta Krakowa –  Ugorek i Olsza II

 

Temat warsztatów:        „Budka na książki”

                                               Realizacja idei wymiany książek na terenie osiedli Ugorek i Olsza II

 

Prowadzenie warsztatów:

dr inż. arch. Patrycja Haupt, adiunkt n.d. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

 

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”

chińskie przysłowie

 

Nagrodzone projekty powstałe w ramach warsztatów „Budka na książki”, realizowane podczas ogólnopolskich warsztatów studenckich, które odbyły 6.11.2015 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz konsultowane z mieszkańcami podczas spotkania 9.12.2015 roku zostaną zrealizowane w formie prototypów w przestrzeni osiedla. Jako materiał dla tymczasowych konstrukcji zastosowane zostaną pochodzące z odpadów i recyklingu surowce.

 

Metoda pracy:

Praca w grupach studenckich mieszanych studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studenci zaproszonych uczelni pod kierunkiem opiekunów z Wydziału Architektury PK.

Każdy zespół prowadzony będzie przez Mentora, który będzie służył wiedzą na temat obszaru, konstrukcji budki oraz koordynował prace wykonawcze.

 

Miejsce warsztatów:

Wszystkie tymczasowe instalacje zostaną zrealizowane podczas Święta Dzielnicy na stadionie KS Wieczysta.

 

Termin warsztatów:

Sobota– 3 czerwca 2017  – godz. 9:00-18:00

 

Patronat:

Dziekan Wydziału Architektury PK

 

Po zmontowaniu prototypy zostaną przewiezione na teren osiedla Ugorek i postawione w miejscach docelowych przy PAL w budynku Ugorek 1. Tam, za pomocą ankiety mieszkańcy wybiorą prototyp, który zgłoszony będzie do realizacji.

Zaproszenie na konferencję – Arch-Eco IV

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję i IV z cyklu Międzynarodowych  Konferencji Naukowych ARCH-ECO pod hasłem: WNĘTRZE WEWNĄTRZ I NA  ZEWNĄTRZ, która odbędzie się 8 kwietnia 2016 o godzinie 9:0 w budynku „Kotłownia”. Konferencji będą towarzyszyć także warsztaty, które odbędą się po sesjach referatowych  w Galerii ,,GIL’’ (budynki kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24). Tegoroczna Konferencja sponsorowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza jest organizowana  przez członków Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego działającego przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z opiekunami: dr hab. inż. arch. Justyną  Kobylarczyk prof. PK, dr hab. inż. arch. Krystyną Paprzycą, dr hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem, dr inż. arch. Patrycją Haupt.

Warsztaty w kooperacji z UMK “Budka na książki”

BUDKA-PLAKATm   WARSZTATY STUDENCKIE W KRAKOWIE

   STUDENT WORKSHOP IN KRAKÓW

    „Budka na książki” – WARSZTATY STUDENCKIE

    Cel warsztatów:

    Wskazanie sposobów realizacji idei wymiany książek na terenie osiedli    podlegających programowi rehabilitacji zabudowy blokowej miasta Krakowa    –  Ugorek i Olsza II

   Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

 

Temat warsztatów:   „Budka na książki”

Realizacja idei wymiany książek na terenie osiedli Ugorek i Olsza II

 

Miejsce warsztatów:

ul. Podchorążych 1, Kraków

 

Termin warsztatów:

Piątek – 6 listopada – godz. 10:00-17:00

Nagrody:

Jury ma do dyspozycji pulę nagród o wysokości 4 tys. złotych, na wyróżnienie najlepszych koncepcji. Ilość i wysokość nagród będzie zależała od poziomu prezentowanych prac.

Read more

Międzynarodowe Warsztaty Projektowe “Zdarzenie w przestrzeni”

plakat-warsztaty2m

   MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE W KRAKOWIE

    INTERNATIONAL STUDENT WORKSHOP IN KRAKÓW

 

    „Zdarzenie w przestrzeni” – WARSZTATY STUDENCKIE

     Cel warsztatów:

    Opracowanie projektów koncepcyjnych dla przestrzeni miejskiej Nowego           Sącza w kooperacji z władzami miasta.

   Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

 

Temat warsztatów:   „Zdarzenie w przestrzeni”

Miejsce warsztatów:

ul. Podchorążych 1, Kraków

 Termin warsztatów:

Piątek – 6 listopada – godz. 11:00-15:00

Read more

Architektura Miejsca – Arch Eco III

  • III INTERNATIONAL STUDENTS’ SCIENTIFIC CONFERENCE

  

ARCH-ECO

ARCHITECTURE OF THE PLACE

 

CONFERENCE ORGANIZER

Students’ Assosiation of Sustainable Design with the tutors:

Justyna Kobylarczyk, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.   

Krystyna Paprzyca, D.Sc. Ph.D. Arch

Mateusz Gyurkovich, D.Sc. Ph.D. Arch

Patrycja Haupt, Ph.D Arch.

 

HONORARY PATRONATE

Vice-Rector for Education and International Affairs

Dariusz Bogdał, Prof., PhD, DSc.

 Vice-Rector for Student Affairs

Leszek Mikulski, Prof., PhD, DSc.

 Dean of the Faculty of Architecture

Jacek Gyurkovich, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch

Read more