Architektura Miejsca – Arch Eco III

  • III INTERNATIONAL STUDENTS’ SCIENTIFIC CONFERENCE

  

ARCH-ECO

ARCHITECTURE OF THE PLACE

 

CONFERENCE ORGANIZER

Students’ Assosiation of Sustainable Design with the tutors:

Justyna Kobylarczyk, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.   

Krystyna Paprzyca, D.Sc. Ph.D. Arch

Mateusz Gyurkovich, D.Sc. Ph.D. Arch

Patrycja Haupt, Ph.D Arch.

 

HONORARY PATRONATE

Vice-Rector for Education and International Affairs

Dariusz Bogdał, Prof., PhD, DSc.

 Vice-Rector for Student Affairs

Leszek Mikulski, Prof., PhD, DSc.

 Dean of the Faculty of Architecture

Jacek Gyurkovich, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch

CONFERENCE SCIENTIFIC COUNCIL

G. Schneider-Skalska, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch

Jan W. Dobrowolski, Prof. D.Sc. Ph.D.

Barbara Gronostajska, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.

Justyna Kobylarczyk, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.   

Krystyna Paprzyca, D.Sc. Ph.D. Arch

Mateusz Gyurkovich, D.Sc. Ph.D. Arch

Patrycja Haupt, Ph.D Arch.

 

  •  

PROGRAM

1st Panel – 24 Warszawska St., building 10-06 („Kotłownia”)

 

10.00  – 10.10  Welcome

10.10 – 10.20 Jan W. Dobrowolski, Prof. D.Sc. Ph.D.

Aktualne priorytety w szkolnictwie wyższym krajów Unii Europejskiej a prekursorskie koncepcje i szkolenia krakowskiej sozologii i zrównoważonego rozwoju

10.20  –  10.35   mgr inż. arch. Karolina Kwapińska

Leed Certification in sustainable housing development

10.35 – 10.50 mgr inż. arch. Jakub Mrozowski

Ocena jakości przestrzeni społecznych

10.50 – 11.05 mgr inż. arch. Wojciech Sumlet

11.05 – 11.20 mgr inż. arch. Dawid Zając

Przyszłość miast. Nowe spojrzenie na środowisko mieszkaniowe w oparciu o zagadnienia nanotechnologii

 

11.20  – 11.35 mgr inż. arch. Bartosz Janik

“Park Małpi Gaj” – przestrzeń publiczna – miejsce nie miejsce

11.35 – 11.50 mgr inż. arch. Jan Ledwoń

Miejsca widziane, miejsca słyszane, miejsca odczute czyli synestezja współczesnych miejsc/nie miejsc

11.50 – 12.05 mgr. inż. arch. Paulina Tota

Miejskie place zabaw

12.05  –  12.20 mgr inż. arch.  Damian Poklewski-Koziełł

O potrzebie miejsc trzecich na przykładzie osiedla „Parkowe Wzgórze” w podkrakowskich Mogilanach

12.20 – 12.35 Flores Labora Ana Maria

Places no places

12.35 – 12.50 Landry Celia

Places no places

12.50 – 13.05 Samuel Giovinazzo

Places no places

13.05 – 13.20 Kamila Zasada

Bagry Lake Sport and Leisure Center

13.20 – 13.35 Łukasz Tekiela

 

13.35  – 14.05 Lunch break

 

14.05  – 14.20 Raisa Cole

The Political Economy of Productive Urban Space: A Sustainable Livelihoods Approach

 

14.20  – 14.35 Obid Tursunov

Comprehensive Study on Intensiva Biomass Production in Detreiorated Leached Soil via Laser Bio-Technology and Role of Pyrolisis ‘ s Bio-Energy for Betterment of Nearly Zero Energy Buildings

 

14.35  – 14.50 Fernando Gava

Forest Problem Recoverning and Solution in Amazonian Area in Brazil

15.05  – 15.25 Barrios San Martin Yaima

Application of new environmental biotechnology in the oil industry contaminated ecosystem recovery

15.25  – 15.40 Mejia Rodriguez Juli

Application of Innovative Laser Biotechnology in Peru, opportunities to enhance Sustainable Development of  contaminated regions

Perspective of introduction Laser Biotechnology  and modern Beekeeping in linkage with Agrotourism in rural regions of Georgia

 

15.40–15.55 Rozakalanitra Malala Mariah Navalana

Concept of application Laser Biotechnology for Sustainable Development and prevention  Water-born Diseases in rural region of Madagascar

15.55–16.10     Aliza Diaz Rodrigo

16.10–16.25     Aranguren Lopez Geliana

16.25–16.40     Natalia Tarasiuk

16.40–16.55     Aleksandra Hereć

,,Miejsca idealne” – zapobieganie negatywnym procesom ich transformacji. Współczesne kształtowanie miast na tle wzorców z poprzednich epok

16.55–17.05     Łukasz Kielar

17.05–17.20     Justyna Jakubas

Proposition of spatial management in Florence for the realization of cultural projects

17.20–17.35    mgr inż. arch. Szymon Suchanek    

 

17.35 – 17.45 Announcement of results and awards

 

 

2nd  Panel – 24 Warszawska St., building 10-36 (Galeria „GIL”)

 

14.05  – 14.20 Kinga Zemła

SKŁADNIK: CZŁOWIEK w projektowaniu zrównoważonym

14.20  – 14.35 Joanna Tomecka

Beauty, not beauty. How the advertisements affect public spaces

14.35  – 14.50 Agnieszka Zając

Investors pressure on maximum use of space versus comfort of living

14.50  – 15.05 Natalia Galisz, Kinga Rosa

Współczesne wykorzystanie tradycyjnych metod budowlanych na przykładzie strawbali

15.05 – 15.20  Monika Adamczyk

Sustainable housing in the scandinavian countries

15.20 – 15.35  Karolina Cieślak

The subject of spatial design and oppressive spaces in the city

 

15.35  – 15.50 Anna Wolińska

 

15.50  – 16.05 Natalia Galisz, Kinga Rosa

Współczesne wykorzystanie tradycyjnych metod budowlanych na przykładzie strawbali

16.05  – 16.20 Marta Noga, Szymon Baczyński

Tradycyjna architektura Podhala w kontekście tendencji ekologicznych w projektowaniu

16.20  – 16.35 Janusz Ziobrowski

Decline of cultural identity in modern-day cities

16.35  – 16.50 Dominika Wiewióra

16.50  – 17.05 Paulina Łazarczyk

17.05  – 17.20 Joanna Tokarska

Bhutan jako miejsce prawie idealne

 

17.20 – 17.30 Announcement of results and awards

 

  

DATE AND VENUE

13.03.2015  (Friday)

  • Kraków, 24 Warszawska St., building 10-06 („Kotłownia”) – 1st Panel
  • Kraków, 24 Warszawska St., building 10-36 (Galeria „GIL”) – 2nd Panel