For authors

Instructions for authors – Arch Eco series since Arch-Eco 6.

The submitted text should be prepared according to the rules of the publisher.

In preparing their articles, authors should use the journal’s style-file supplied by the publisher to ensure consistency and uniform appearance of the articles included in the Journal.

Submitted articles should be between 10 000 – 15 000 characters long and must contain abstract and min. 3 keywords as well as, authors’ names, titles and affiliation given below the text first page. The structure, references and illustrations of the article should be prepared according to the example below.

Example article for Arch-Eco 6:

Dla autorów

Wskazówki dla autorów do publikacji w serii „Arch-Eco”

Seria powstała w celu prezentowania osiągnięć badawczych najmłodszego pokolenia – przyjmujemy publikacje studentów i doktorantów.

Materiały publikowane są w języku polskim lub języku angielskim, zgodnie z założeniami numeru.

Prace zakwalifikowane do druku stają się własnością wydawcy serii – Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Artykuły publikowane są w formie drukowanej – każdy tom dysponuje indywidualnym numerem ISBN.

Prace przedkładane do publikacji powinny być sformatowane w następujący sposób:

1) Tekst należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, zapisanego dowolną czcionką, w dowolnym układzie marginesu (te elementy zostaną ujednolicone podczas składu komputerowego do przyjętego dla serii layoutu).

2) Ilustracje prosimy dołączyć w osobnych plikach JPG, PNG albo TIFF (o rozdzielczości nie mniej niż 300 dpi!). W tekście proszę zaznaczyć miejsca, w których ilustracja ma się pojawić. Ilustracje muszą być numerowane jako Ryc. 1, Ryc. 2 … itd. („Ryc.” = Rycina). Proszę nie opisywać ich w inny sposób. Do każdej ilustracji proszę dołączyć źródło jej pochodzenia. Jeśli jest to autorska ilustracja lub fotografia, proszę opisać „fot. autor”.

3) Proszę podzielić artykuł na mniejsze rozdziały. Proszę ich nie numerować, ale zatytułować poszczególne rozdziały i oznaczyć pogrubioną czcionką. Można (nie trzeba) dodać streszczenie, które będzie zamieszczone na początku artykułu.

4) Tekst może być uzupełniany przypisami dolnymi (w formie odwołania). Mogą to być przypisy rzeczowe, uzupełniające tekst główny, jak i bibliograficzne – odsyłające do konkretnej pozycji ujętej także w bibliografii.

Proszę podawać przypisy w formacie oksfordzkim, czyli:

Inicjał imienia nazwisko przecinek tytuł pracy (zapisany kursywą) przecinek, miejsce wydania i rok:

  1. Nowak, Architektura, Kraków 2007.

Można dodać wydawnictwo, ale jeśli chcą to Państwo zrobić – proszę o konsekwentny zapis WE WSZYSTKICH POZYCJACH, NA KTÓRE SIĘ PAŃSTWO POWOŁUJĄ.

Zapis artykułów w czasopismach:

  1. Nowak, Architektura wczoraj i dziś, Teka Architektury, nr 6, 2012, s. 15-31.

Zapis stron internetowych:

Społeczeństwo w miastach, http://www.onet.pl/spoleczenstwo-w-miastach (dostęp: 14.05.2020).

Proszę zawsze zaczynać adresy stron od http://, proszę podać datę odczytu strony.

Zapis w bibliografii jest prawie identyczny jak zapis przypisów dolnych – inicjał proszę dać po nazwisku:

Nowak J., Architektura, Kraków 2007.

Proszę układać bibliografię alfabetycznie po nazwiskach autorów. Źródła internetowe proszę dać na końcu. Proszę numerować pozycje w bibliografii w kwadratowych nawiasach [1], [2]… itd.

Wzór poprawnie sformatowanego artykułu znajdą Państwo poniżej.

Przykładowy artykuł serii Arch-Eco

Formatka MS Word

Leave a Reply