Green Beam

logo-green-beam

Studencka sekcja naukowa przy Kole Naukowym GROW w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

STATUT SEKCJI

1. Siedziba koła:

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32)
ul. Podchorążych 1, 30- 084 Kraków
Wydział Architektury

2. Idea:
a) zdobywanie wiedzy w zakresie budownictwa naturalnego, opartego na materiałach odnawialnych i dostępnych lokalnie;
b) praktykowanie budownictwa low-tech z zastosowaniem drewna, kamienia, gliny, słomy itd.;
c) kształtowanie świadomej i ekologicznej postawy przyszłych architektów;
d) promowanie architektury zgodnej z lokalną tradycją, dopasowanej do otaczającego krajobrazu;
e) tworzenie architektury uniwersalnej, ponadczasowej, przyjaznej dla ludzi i środowiska naturalnego, nie dyktowanej przez trendy;
f) poszerzanie wiadomości o nowych, ekologicznych rozwiązaniach i technologiach;
g) promowanie ekologicznego stylu życia.
3. Działania sekcji:
a) organizacja wykładów, wyjazdów i warsztatów dot. budownictwa naturalnego;
b) regularne spotkania w celu wymiany informacji i doświadczeń między studentami;
c) udział w konkursach, tworzenie projektów wykorzystujących technologie budownictwa naturalnego;
d) prowadzenie internetowego dziennika działalności sekcji naukowej;
e) organizacja konferencji (także międzyuczelnianych);
f) wyświetlanie filmów i webinarów o tematyce ekologicznej dla członków sekcji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Kwiecień- czerwiec 2014:
a) wykłady na temat budownictwa naturalnego: – dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła
– mgr inż. arch. Maciej Jagielak;
b) wyświetlanie prezentacji i filmów związanych z ekologią;
c) udział w webinarach organizowanych przez Fundację Cohabitat;
d) warsztaty zrób to sam – kopuła z wierzby;
e) wyjazd do Stryszowa – zwiedzanie ekocentrum i udział w warsztatach (130zł/os);
f) wycieczki edukacyjne: dom z gliny w Zielonkach i Wieliczce.
2. Październik- marzec 2014/2015
a) nawiązanie współpracy z Fundacją Cohabitat;
b) wolontariat na budowach obiektów w technologii Straw Bale;
c) organizacja warsztatów na terenie Politechniki;
d) wykłady na temat budownictwa naturalnego;
e) wyświetlanie prezentacji i filmów związanych z ekologią;
f) udział w webinarach organizowanych przez Fundację Cohabitat;
g) wycieczki edukacyjne.

Warsztaty zrób to sam kopuła z wierzby – galeria


Leave a Reply