„ŚCIEŻKA MOTO-SENSORYCZNA” – STUDENCKIE WARSZTATY PROJEKTOWE

„ŚCIEŻKA MOTO-SENSORYCZNA” – studenckie warsztaty projektowe  

Piątek – 15 grudnia 2017 godz. 9:00-17:00

Kraków, ul. Podchorążych 1

 

 

 

 

Cel warsztatów: Stworzenie koncepcji przestrzennych ścieżki moto-sensorycznej – miejsca dla przydomowego treningu w przestrzeni miejskiej – nowa forma rehabilitacji.Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych szkół wyższych.  

Temat warsztatów:   „Ścieżka moto-sensoryczna. Nowa forma rehabilitacji”

Prowadzenie warsztatów: dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt , dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

Wprowadzenie w temat przedstawią studenci z Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Patrycji Haupt kierownika projektu „Ścieżka moto-sensoryczna”.   Realizację warsztatów przewidziano w etapach. Etap I    – wybór mentorów i wizja lokalna Etap II   – trening mentorów Etap III – warsztaty projektowe

Wydarzenie główne: Warsztaty w systemie konkursowym – nagroda/nagrody dla zespołu, który zdaniem jury osiągnie najlepszy efekt.

Ocena:                 Punktowane będą:

  • idea (atrakcyjność i oryginalność koncepcji, motywacja użytkowania)
  • układ przestrzenny i rozwiązania projektowe
  • wielowariantowość treningów
  • użycie elementów sensorycznych
  • wartości dodane – aktywizacja, kontakty społeczne, informacja etc.

Jury:                      W skład jury wejdą przedstawiciele środowiska akademickiego oraz realizujący projekt eksperci.

Przebieg:            Warsztaty podzielone zostaną na część przygotowawczą we własnym zakresie (wizja lokalna, badania), oraz pracę warsztatową na sali – projekt w zakresie: szkice koncepcyjne obrazujące metodę użytkowania, stanowiska treningowe, elementy sensoryczne, materiały etc.      

Zadanie projektowe:            „Ścieżka moto-sensoryczna”                                     

Tematem zadania projektowego jest:  

  • Zaproponowanie kształtu przestrzennego ścieżki moto-sensorycznej.

  Lokalizacja. Jest teoretyczna z założeniem, że jest fragmentem przestrzeni ogólnodostępnej, przydomowej wewnątrz zespołu mieszkaniowego.

  1.    Wszystkie elementy ścieżki należy zlokalizować na obszarze wewnątrz obwodu figury wielkości 100 m.
  2. Na zadanym obszarze należy zaprojektować stanowiska do ćwiczeń zgodnie z przedstawionym spisem i instruktażem. Należy uwzględnić co najmniej 2 ćwiczenia z każdej grupy.

Elementy sensoryczne.Obok stanowisk w przestrzeni winny znajdować się elementy oddziałujące na zmysły, które zgodnie z założeniami mają „oswajać” miejską przestrzeń i odwoływać się do pozytywnych wspomnień. Prywatność. Na terenie ścieżki należy zapewnić miejsca o różnej gradacji prywatności, osłaniające użytkownika oraz odsłaniające go. Bezpieczeństwo.Miejsca wykonywania ćwiczeń powinny być bezpieczne i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej motoryce.

  1.    Kreacja przestrzeni, której atrakcyjność przyciągać będzie osoby trenujące, ale także mieszkańców.
  2.  Należy zapewnić miejsce na opis ścieżki oraz tablice instruktażowe do ćwiczeń.

Funkcje aktywizujące. Obok funkcji podstawowej można teren wykorzystać do innych aktywności wspierających życie społeczne, czy funkcjonowanie w rodzinie (wspólna opieka nad ogrodem, miejsce dla dzieci, etc.)

Należy zaproponować miejsce treningu przeznaczone dla użytkowników o różnej sprawności z dysfunkcjami motorycznymi, ale równocześnie zachęcający do korzystania z niej ludzi w różnym wieku o różnych zainteresowaniach, w sposób możliwie nie wykluczający potencjalnych zainteresowanych.  

Metoda pracy: Praca w grupach studenckich mieszanych studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studenci zaproszonych uczelni pod kierunkiem opiekunów z Wydziału Architektury PK.    

Miejsce warsztatów: ul. Podchorążych 1, Kraków    

Termin warsztatów: Piątek – 15 grudnia 2017 godz. 9:00-17:00

Zapisy: phaupt@pk.edu.pl Patrycja Haupt justyna.wlodyga@gmail.com Justyna Włodyga

Patronat: Dziekan Wydziału Architektury PK

Program warsztatów:  

9:00-10:00      Wprowadzenie, podział na grupy projektowe

9:00-9:15        Rejestracja i otwarcie warsztatów

9:15-9:45        Prezentacja wprowadzająca

10:00-15:30    Praca projektowa w grupach

10:00-13:00    Praca warsztatowa w grupach – koncepcja

13:00-13:30    Lunch

13:00-14:00    Praca warsztatowa w grupach – rozwiązania szczegółowe

14:00-15:30    Praca warsztatowa w grupach – przygotowanie prezentacji

15:30-16:30    Prezentacja projektów warsztatowych

15:30-16:30    Prezentacje poszczególnych projektów

16:30-17:00    Zakończenie i wyniki warsztatów

16:30–17:00    Obrady jury, podanie wyników, podsumowanie warsztatów.