Budka na książki – konstrukcja prototypów

WARSZTATY STUDENCKIE „BUDKA NA KSIĄŻKI – KONSTRUKCJA PROTOTYPÓW

 „BUDKA NA KSIĄŻKI” – KONSTRUKCJA PROTOTYPÓW – WARSZTATY STUDENCKIE

 Cel warsztatów:

 Wskazanie sposobów realizacji idei wymiany książek na terenie osiedli podlegających programowi rehabilitacji zabudowy blokowej miasta Krakowa –  Ugorek i Olsza II

 

Temat warsztatów:        „Budka na książki”

                                               Realizacja idei wymiany książek na terenie osiedli Ugorek i Olsza II

 

Prowadzenie warsztatów:

dr inż. arch. Patrycja Haupt, adiunkt n.d. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

 

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”

chińskie przysłowie

 

Nagrodzone projekty powstałe w ramach warsztatów „Budka na książki”, realizowane podczas ogólnopolskich warsztatów studenckich, które odbyły 6.11.2015 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz konsultowane z mieszkańcami podczas spotkania 9.12.2015 roku zostaną zrealizowane w formie prototypów w przestrzeni osiedla. Jako materiał dla tymczasowych konstrukcji zastosowane zostaną pochodzące z odpadów i recyklingu surowce.

 

Metoda pracy:

Praca w grupach studenckich mieszanych studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studenci zaproszonych uczelni pod kierunkiem opiekunów z Wydziału Architektury PK.

Każdy zespół prowadzony będzie przez Mentora, który będzie służył wiedzą na temat obszaru, konstrukcji budki oraz koordynował prace wykonawcze.

 

Miejsce warsztatów:

Wszystkie tymczasowe instalacje zostaną zrealizowane podczas Święta Dzielnicy na stadionie KS Wieczysta.

 

Termin warsztatów:

Sobota– 3 czerwca 2017  – godz. 9:00-18:00

 

Patronat:

Dziekan Wydziału Architektury PK

 

Po zmontowaniu prototypy zostaną przewiezione na teren osiedla Ugorek i postawione w miejscach docelowych przy PAL w budynku Ugorek 1. Tam, za pomocą ankiety mieszkańcy wybiorą prototyp, który zgłoszony będzie do realizacji.