IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Arch-Eco – Transformacje przestrzeni – przestrzeń dla zmian”

  • Cel konferencji: Wymiana doświadczenia naukowe studentów w ramach interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
  • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego działające przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
  • Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia: 25.05.2018 r. godzina 9:00
  • Miejsce obrad: sala Rady Wydziału Architektury, ul. Podchorążych 1, Kraków

Zaproszenie na konferencję – Arch-Eco IV

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję i IV z cyklu Międzynarodowych  Konferencji Naukowych ARCH-ECO pod hasłem: WNĘTRZE WEWNĄTRZ I NA  ZEWNĄTRZ, która odbędzie się 8 kwietnia 2016 o godzinie 9:0 w budynku „Kotłownia”. Konferencji będą towarzyszyć także warsztaty, które odbędą się po sesjach referatowych  w Galerii ,,GIL’’ (budynki kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24). Tegoroczna Konferencja sponsorowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza jest organizowana  przez członków Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego działającego przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z opiekunami: dr hab. inż. arch. Justyną  Kobylarczyk prof. PK, dr hab. inż. arch. Krystyną Paprzycą, dr hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem, dr inż. arch. Patrycją Haupt.

Warsztaty w kooperacji z UMK “Budka na książki”

BUDKA-PLAKATm   WARSZTATY STUDENCKIE W KRAKOWIE

   STUDENT WORKSHOP IN KRAKÓW

    „Budka na książki” – WARSZTATY STUDENCKIE

    Cel warsztatów:

    Wskazanie sposobów realizacji idei wymiany książek na terenie osiedli    podlegających programowi rehabilitacji zabudowy blokowej miasta Krakowa    –  Ugorek i Olsza II

   Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

 

Temat warsztatów:   „Budka na książki”

Realizacja idei wymiany książek na terenie osiedli Ugorek i Olsza II

 

Miejsce warsztatów:

ul. Podchorążych 1, Kraków

 

Termin warsztatów:

Piątek – 6 listopada – godz. 10:00-17:00

Nagrody:

Jury ma do dyspozycji pulę nagród o wysokości 4 tys. złotych, na wyróżnienie najlepszych koncepcji. Ilość i wysokość nagród będzie zależała od poziomu prezentowanych prac.

Read more

Międzynarodowe Warsztaty Projektowe “Zdarzenie w przestrzeni”

plakat-warsztaty2m

   MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE W KRAKOWIE

    INTERNATIONAL STUDENT WORKSHOP IN KRAKÓW

 

    „Zdarzenie w przestrzeni” – WARSZTATY STUDENCKIE

     Cel warsztatów:

    Opracowanie projektów koncepcyjnych dla przestrzeni miejskiej Nowego           Sącza w kooperacji z władzami miasta.

   Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

 

Temat warsztatów:   „Zdarzenie w przestrzeni”

Miejsce warsztatów:

ul. Podchorążych 1, Kraków

 Termin warsztatów:

Piątek – 6 listopada – godz. 11:00-15:00

Read more

Architektura Miejsca – Arch Eco III

  • III INTERNATIONAL STUDENTS’ SCIENTIFIC CONFERENCE

  

ARCH-ECO

ARCHITECTURE OF THE PLACE

 

CONFERENCE ORGANIZER

Students’ Assosiation of Sustainable Design with the tutors:

Justyna Kobylarczyk, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.   

Krystyna Paprzyca, D.Sc. Ph.D. Arch

Mateusz Gyurkovich, D.Sc. Ph.D. Arch

Patrycja Haupt, Ph.D Arch.

 

HONORARY PATRONATE

Vice-Rector for Education and International Affairs

Dariusz Bogdał, Prof., PhD, DSc.

 Vice-Rector for Student Affairs

Leszek Mikulski, Prof., PhD, DSc.

 Dean of the Faculty of Architecture

Jacek Gyurkovich, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch

Read more

I Międzynarodowa studencka konferencja Arch – Eco – relacja

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ARCH-ECO odbyła się w piątek, 28 marca 2014 w „Kotłowni” (budynku 10-06 kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24). Zorganizowanie jej było możliwe dzięki zaangażowaniu członków Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego działającego przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego wraz z opiekunami: dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, dr inż. arch. Patrycja Haupt oraz dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich. Honorowy patronat objął prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski oraz dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr  hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. W skład rady naukowej konferencji wchodzili prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider Skalska, prof. dr hab. inż. Jan Wincenty Dobrowolski, dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr oraz wymienieni wcześniej przedstawiciele Politechniki Krakowskiej. W sesji referatowej udział wzięli studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej – Vanhkham Sounantha (Laos), Obid Tursunov (Uzbekistan- Doctoral Research Student), Rindra Manasova Ranaivoson (Madagaskar), Bigyan Rimal (Nepal), Agnieszka Chojnacka, Paweł Krzywiński; z Politechniki Wrocławskiej – Marta Drobny, Joanna Szybejko, Paula Pater, Monika Sienkiewicz, Małgorzata Orłowska, Jakub Śmiech; zaś z Politechniki Krakowskiej – Karolina Bogusz, Kamila Zasada, Łukasz Tekiela, Justyna Jakubas, Katarzyna Płonka, Katarzyna Waśniowska oraz Kazimierz Janusz, Charlotte Boyard, Arthur Barbara, Rémi Bordet (uczestnicy programu Erasmus). Po wygłoszeniu referatów dotyczących projektowania zrównoważonego, uczestnicy konferencji udali się na zasłużony obiad. Po przerwie ogłoszono wyniki konkurencji na najlepsze referaty. Wyróżnienie otrzymali:

Obid Tursunov (Uzbekistan) Doctoral (PHD) Research Student za wykład pt. „Nearly Zero Energy Buildings. Biotechnology For Sustainable Development In Architecture”,

Bigyan Rimal – ,,Environmental Problems in Madagascar and Nepal, Prospect of solving them through innovative bio-technologies’’

Paula Pater, Monika Sienkiewicz, Jakub Śmiech – ,,Water conscious design’’,

Kamila Zasada – “Social significance of urban public spaces on the example of Szczawnica”,

Justyna Jakubas , Katarzyna Płonka – „Kraków USER workshop about Azory district”,

a także

Charlotte Boyard, Arthur Barbara, Rémi Bordet – „Solar Decathlon”.

 

Justyna Jakubas – Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego